PRIVACY POLICY

Koekje erbij? 

Bij Rentex doen we er dagelijks alles aan om je waslogistiek perfect te regelen. Dat is helder. 

Waar we ook duidelijk over willen zijn is over de persoonsgegevens die we van je krijgen. Bij Rentex gaan we nauwkeurig met je gegevens om. Omdat het moet en omdat we vinden dat het zo hoort. Want samen werken berust op vertrouwen en respect voor je privacy. 

 

Persoonsgegevens, we kunnen niet zonder

De digitalisering is dagelijks overal om ons heen. We kunnen niet meer zonder. Daardoor worden je persoonsgegevens ook online gebruikt. 

Persoonsgegevens bevatten informatie over je, die met je in verband gebracht kan worden. Dat maakt de bescherming ervan erg belangrijk.

 

Nodig om optimaal samen te werken

We leren je graag goed kennen om alles naar je zin te kunnen maken. Wil je optimaal met ons samenwerken? Dan is het nodig dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken. Zoals de gegevens die nodig zijn om de was- en verhuurovereenkomst op te stellen en uit te voeren. Zonder kunnen we niet aan de slag.

 

Prioriteit voor je privacy

Zorgvuldig  gewaarborgde privacy vinden we van grote waarde. We gaan zeer vertrouwelijk met je gegevens om. We doen onze uiterste best om de correcte verwerking, toepassingen bescherming van je naam, adres,contactgegevens en andere persoonsgegevens te garanderen. In deze privacyverklaring leggen we uit hoe we dat doen. 

 

Waar gebruiken we je gegevens voor?

Rentex verzamelt je persoonsgegevens met als doel het reinigen, verhuren en beheren  van wasgoed. Ook onze logistieke dienstverlening hoort daarbij. Met wasgoed bedoelen we bedlinnen, badlinnen, tafellinnen, persoonsbonden was, dienstkleding en ander textiel dat onder de overeenkomst valt die we afsluiten. 

 

Algemene persoonsgegevens

We verwerken voornamelijk je naam, adres, woonplaats en contactgegevens. Denk bijvoorbeeld aan contactpersoon, telefoonnummer en e-mailadres. Verder moet je denken aan het IP-adres van je computer, je gebruikersnaam en het tijdstip waarop je onze website bezoekt. Bezoekersdata die de browser meestuurt worden geregistreerd. We verwerken uitdrukkelijk geen gevoelige gegevens. 

 

Analyses om onze website te verbeteren

Op onze website worden algemene bezoekergegevens bijgehouden. Deze data worden ook gebruikt voor statistische analyses van het bezoek- en klikgedrag op onze website. Ook kunnen we hiermee de werking van de website verbeteren. We proberen deze informatie zoveel mogelijk anoniem te houden.

We verstrekken je gegevens niet aan derden.

 

Google Analytics

We zetten Google Analytics in om bij te houden hoe onze website wordt gebruikt. Google  slaat de informatie die dit oplevert op hun servers op, net als het IP-adres van je computer.   Google geeft ons rapporten over het gebruik van onze website. De gegevens worden ook gebruikt om adverteerders te informeren over de resultaten van hun marketingcampagnes op Google. Google kan deze informatie aan derden verschaffen als Google wettelijk wordt verplicht om dit te doen, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Rentex heeft hier geen invloed op.

 

De wettelijke grondslagen voor gegevensverwerking

 

1.Overeenkomst

Voor het verzorgen van je was stellen we een overeenkomst op tussen jou en Rentex. Om de overeenkomst goed uit te voeren is het nodig dat we bepaalde persoonsgegevens verwerken.

 

2.Wettelijke plicht

Ook als we aan een wettelijke verplichting moeten voldoen verwerken we je persoonsgegevens.

 

3.Toestemming

Wat als Rentex je persoonsgegevens wil verwerken, maar de verwerking valt niet onder een van bovengenoemde grondslagen? Dan vragen we je eerst om toestemming voordat we de persoonsgegevens verwerken.

 

Cookies 

We kijken welke onderdelen van onze website je bezoekt. Daardoor kunnen we  onze website goed afstemmen op de manier waarop mensen er mee omgaan. We doen dat met een sessie cookie, een klein en eenvoudig bestandje. Het wordt met de pagina’s van onze website meegestuurd. Je browser plaatst  de cookies op de harde schrijf van je computer, laptop of mobiele telefoon. 

 

Zo beheer je cookies

Je kunt zelf instellen dat je browser laat weten dat we cookies plaatsen. Je kunt cookies ook blokkeren of verwijderen. Dat kun je alleen zelf doen, want ze worden op je eigen computer opgeslagen. Blokkeer je de cookies, dan werken functies als het onthouden van je surfvoorkeuren niet meer optimaal. Dat je het even weet :)

 

Hoe verander je de cookie-instellingen? 

Klik op de link voor de uitlegpagina van je browser. 

 

Google Chrome 
Firefox 
Microsoft Edge
Safari 

Internet Explorer                                                     
 

Persoonsgegevens delen

Rentex kan je persoonsgegevens delen met de partners met wie we samenwerken. Dat doen we om de was zo goed mogelijk voor je te kunnen verzorgen. Onze partners krijgen alleen toegang tot de persoonsgegevens die we daarvoor nodig hebben.

 

Dragergegevens delen

Bij een zakelijke overeenkomst kan je ons opdracht geven de dragergegevens te delen. Gaat het om persoonsgebonden was, dan kan het met het oog op de facturatie nodig zijn je persoonsgegevens met de zorginstelling te delen. We verkopen geen persoonsgegevens aan derden. We geven de persoonsgegevens die je ons verstrekt ook niet door voor marketingdoelen.

 

Bewaartermijn 

Rentex garandeert dat je persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan nodig om optimaal met je te kunnen werken. Behalve als het bewaren van je persoonsgegevens noodzakelijk is om aan een wettelijke bewaarplicht te voldoen, of als je Rentex vraagt om je persoonsgegevens te verwijderen.

 

Je rechten

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) biedt je verschillende rechten. We vinden het belangrijk dat je een beroep op deze rechten kunt doen. Dat kan via e-mail, per post of neem op een andere manier contact op met ons op. 

 

Dit zijn je rechten:

 

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer heb je recht op beperking van de verwerking van je gegevens?

1. Als je de verwerkte persoonsgegevens niet correct vindt.

2. Als de verwerking onrechtmatig is.
3. Als Rentex de persoonsgegevens niet langer nodig heeft voor de verwerking. 4. Als je bezwaar maakt tegen de verwerking. Dit betekent dat we je persoonsgegevens (tijdelijk) niet mogen verwerken of veranderen.

 

Recht van bezwaar

Tegen onze verwerking van je persoonsgegevens kun je bezwaar maken. We staken dan de verwerking van de persoonsgegevens, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn die zwaarder wegen dan jouw belangen.

 

Recht niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking

Je hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor jou rechtsgevolgen zijn verbonden. Een voorbeeld hiervan is profilering. Hieronder lees je er meer over.

 

1.Recht van inzage

Je hebt het recht op inzage in de persoonsgegevens die we van jou hebben verwerkt.

 

2.Recht op rectificatie

Je hebt het recht op rectificatie van onjuist verwerkte persoonsgegevens.

 

3.Recht op het wissen van gegevens

Je kunt al je persoonsgegevens laten wissen, als Rentex ze niet langer nodig heeft voor het doel waarvoor we ze verwerkten.

 

4.Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

Je kunt ons verzoeken om alle persoonsgegevens die over jou gaan over te laten dragen aan een andere organisatie.

 

5.Beveiliging en integriteit 

Ons beveiligingsbeleid beschermt je tegen misbruik, ongeautoriseerd verlies, wijziging of vernietiging van je persoonsgegevens. We beperken de toegang tot je gegevens heel nauwlettend. Ze zijn alleen beschikbaar voor partners die namens Rentex onze dienstverlening aan jou verzorgen, of daarvoor op een andere manier gemachtigd zijn. 

Ze zijn wettelijk verplicht om vertrouwelijk met je informatie om te gaan.

 

Disclaimer

Bezoek je onze Rentex website en/of gebruik je onze applicaties? Ons advies is om eerst onze disclaimer hiervoor door te nemen.

 

Aanpassingen

Rentex behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen maken we bekend op www.rentex.nl.

 

Zit je ergens mee?

Heb je een klacht over Rentex? Geef het ons door, dan komen we direct in actie om je klacht op te lossen. Gaat het om de bescherming van je persoonsgegevens? Dan kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Nog iets niet helder?

Meer weten over de manier waarop we met je privacy omgaan? Neem dan even contact met ons op. We geven je graag zoveel mogelijk helderheid.